You are here: Home » Podkarpackie »

Krosno

Category Archives: Krosno

Biuro rachunkowe „Kapitał” spółka z o. o.

Biuro rachunkowe Kapitał spółka z o. o. prowadzi działalność gospodarczą od 1999 roku. Właściciel Biura posiada licencję Ministra Finansów Nr 21734/2001
z 14.02.2001 r.

Biuro dokonuje rozliczeń finansowych podmiotów gospodarczych prowadzących księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, ewidencję ryczałtową.

Biuro utrzymuje stałe kontakty z instytucjami finansowymi. Pomaga nowym przedsiębiorcom w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Biuro współpracuje
z bankami, znajdując źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorców

Biuro szczególną uwagę zwraca na nowoczesne formy prowadzenia księgowości, pozwalającej na interaktywną wymianę danych pomiędzy klientem a Biurem.

Biuro posiada Certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego roku 2013 wystawiony przez Centrum Informacji Księgowej.

Safona. Biuro rachunkowe. Obsługa firm i osób fizycznych. Szubra R.

Rachmistrz. Kancelaria doradcy podatkowego. Biuro rachunkowe. Kuciel G.

Podkarpacie. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa

Perfekt. Biuro rachunkowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowe. Pięta Z.

Patla Grzegorz. Doradztwo

Pacek Bożena, doradca podatkowy. Kancelaria podatkowa

Naftali. Biuro rachunkowe

Naftali. Biuro rachunkowe. Paściak Barbara. Kompleksowe usługi księgowe

Młynarczyk Grzegorz. Kancelaria biegłego rewidenta